krol_2
krol_3

דבר המנהל

"השיאים הגדולים ביותר שהשיגו האנשים הגדולים ביותר, לא קרו פתאום,
אלא….קרו כאשר הם טיפסו ועבדו קשה כדי להצליח." ( הנרי וודסוורת' לונגפלו)

תלמידים והורים יקרים,

השנה יצרנו את "המעבדה". אנו ממשיכים להיות מובילים בתחום מורשת ישראל, וללמד דיפרנציאלית, בשימוש במרחבים המוזיאליים. יחד עם זאת, אנו מוסיפים נדבך נוסף של לימודים טכנולוגיים מתקדמים, כגון: רובוטיקה, תכנות, לימודי מתמטיקה מתקדמים, מייקרים, ומגוון רחב של מקצועות, המותאמים למקצועות המאה ה- 21 ולימינו אנו.

נמשיך לתת דגש על למידה משמעותית, בכל מקצוע הלימוד. כמו כן, יהיה דגש משמעותי על חינוך אמיתי לחיים לערכים. פרויקטים שונים בנושא מנהיגות איכותית, בנושאי שילוב, הכלה ויצירת אקלים מיטבי, העצמה אישית וחברתית, לימודי שחמט, תוכנית דיבייט ועוד. כל זאת, תוך השקעת משאבים גדולה בבית הספר והקניית ערכים של אדם לאדם.

וולט דיסני, היה זה שאמר כי "מי שמסוגל לחלום, מסוגל גם לבצע". ואכן, כל זאת מתאפשר תודות לצוות המדהים של קרול, כלל המורות, הסייעות וצוות המנהלה אשר מביאים אותנו לשיאים אלו, יחד עם שיתוף פעולה מלא של קהילת בית-הספר הנפלאה. אלו הם הגורמים לתלמידינו ב"קרול", יום יום, ללמוד ולצאת עם חיוך גדול הביתה וידע גדול וחשוב לחיים.

בברכה

רונן יגר

מנהל בית ספר קרול "המעבדע"

הגדרות כלליות כניסה למערכת